Czym jest karta kredytowa?

Czym jest karta kredytowa? Czym się różni od karty debetowej? Wyjaśniamy pojęcie karty kredytowej oraz wskazujemy różnice między nią a kartą debetową.

Karta kredytowa ma tyluż zwolenników, co przeciwników. Tak różne i odmienne podejście do karty kredytowej jak się wydaje, wynika z niezrozumienia zasad jej działania. Adwersarze tego produktu finansowego najczęściej po prostu nie umieją z niego korzystać. Często są to osoby, które miały problemy ze spłatą karty, lub co gorsza kilku kart kredytowych wskutek braku wiedzy i nieznajomości zasad działania tego produktu.

Wyjaśniamy pojęcie karty kredytowej

Wpis ten będzie pierwszym z cyklu artykułów, w których postaramy się Wam przybliżyć kartę kredytową. Postaramy się wyjaśnić pojęcia z nią związane oraz opisać mechanizmy jej działania. Wbrew pozorom karta kredytowa jest w stanie dać użytkownikowi wiele korzyści, pod warunkiem jednak, że będzie on umiał się nią posługiwać. Zaczniemy jednak od wyjaśnienia pojęcia karty kredytowej i to będzie tematem tego wpisu.

Karta kredytowa – definicja

Najczęściej do wydania karty kredytowej jest wymagane posiadanie konta w banku, który ją wydaje. Aby ją otrzymać, należy podpisać stosowną umowę. Podobnie jak w przypadku kredytów przed wydaniem karty jest analizowana zdolność kredytowa. Dopiero po jej ustaleniu i podpisaniu umowy jest przyznawany odpowiedni do niej limit kredytowy i jest wydawana karta. Użytkując kartę, korzysta się ze środków w ramach przyznanego limitu kredytowego. Użytkownik karty decyduje czy i w jakiej wysokości skorzysta z udostępnionego limitu, z którego może również nie skorzystać wcale. Wszystkie operacje dokonane kartą (płatności, przelewy, wypłaty z bankomatów) są rozliczane w ramach przyznanego limitu. Rozliczenia odbywają się w trybach miesięcznych i ustalonym w umowie terminie bank przekazuje posiadaczowi karty wyciąg z zestawieniem dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Na tej podstawie użytkownik zostaje obciążony kwotą transakcji, zgodnie z wcześniej ustalonym limitem kredytowym, z odsetkami lub bez.

Okres bezodsetkowy (grace period) – jest to jedną z najważniejszych zalet karty kredytowej. Okres bezodsetkowy jest zachowany i odsetki nie są naliczane, o ile użytkownik karty w określonym czasie spłaci całość wykorzystanych środków. Okres ten dotyczy wyłącznie transakcji bezgotówkowych. Natomiast w każdym przypadku naliczane są odsetki za wypłaty gotówki w bankomatach.

Opłaty za użytkowanie karty kredytowej – mogą być naliczane nawet w przypadku, jeżeli jej posiadacz w ogóle nie korzysta z przyznanego limitu kredytowego.

Czym karta kredytowa różni od karty debetowej?

Karta kredytowa z wyglądu niczym nie różni się od karty debetowej. Posiada wbudowany chip, ma przypisany numer PIN oraz indywidualny numer (podobnie jak konto bankowe). Każda karta kredytowa ma też z góry określony czas ważności oraz indywidualny numer CIF, który jest loginem/identyfikatorem używanym podczas dokonywania płatności przez internet. W części przypadków umożliwia płacenie za pośrednictwem systemu Pay Pass i w każdym przypadku umożliwia realizację przelewów internetowych oraz wypłaty z bankomatów.

Zatem czym karta kredytowa różni się od debetowej wydawanej do konta osobistego?

Zacznijmy od tego, że do konta osobistego może być wdana zwykła karta bankomatowa bez przyznanego debetu. Karta debetowa jest produktem, w którym jej posiadaczowi zostaje przyznany debet w ramach konta. Debet ten jest oczywiście oprocentowany i stanowi dodatkową pulę środków, z których można skorzystać po wyczerpaniu własnych środków na koncie bankowym. Podstawową różnicą między kartą kredytową a debetową nie jest źródło kapitału, którym można dysponować. W obu przypadkach pieniądze się pożycza. W przypadku karty kredytowej pożycza się pieniądze od razu i ponosi koszt odsetek po upłynięciu okresu bezodsetkowego. Natomiast w przypadku karty debetowej pożycza się pieniądze (robi debet) dopiero po wykorzystaniu własnych środków zgromadzonych na koncie. Za debet płaci się odsetki, aczkolwiek każda wpłata na konto zmniejsza jego wysokość.

Chcesz zamówić kartę kredytową przez internet? Poniżej znajdziesz aktualnie dostępne opcje

Sprawdź porównanie kart kredytowych

Podziel się